Zgodovina

 

Nastala je kot kmetijska zadruga in je začela obratovati leta 1872. Po požaru leta 1919 jo je kupilo podjetje Moravia, ki je v sladarski dejavnosti uspešno nadaljevalo vse do naslednjega požara konec druge svetovne vojne. Proizvodnja je bila znova vzpostavljena leta 1951.

 

 

Sedanjost

 

Družinska pivovarna BERNARD je kupila sladarno v Rajhradu septembra leta 2000. Ta danes proizvaja približno šest tisoč ton tradicionalnega češkega slada, ki ga Družinska pivovarna BERNARD v Humpolcu uporablja pri varjenju svojega nepasteriziranega piva in ga del prodaja poslovnim partnerjem.

 

Sladarna ima lasten vir obratovalne vode in čistilno napravo odpadnih voda ter danes sodi med zadnje tradicionalne talne sladarne na Češkem. Kakovosten sladarski ječmen kupujejo v okolici Brna, dodatno pa tudi na območju Vysočine.

 

Sladarna BERNARD izdeluje slad, eno najpomembnejših sestavin za izdelavo piva, na tradicionalni talni način, ki je sicer dolgotrajnejši, vendar je za izdelavo tipičnega češkega ležaka najustreznejši.